Alternatieve maatregelen

Originele tekst:
European Road Safety Charter

De vereniging RED verbindt er zich toe om gedurende drie jaar:

  • Op haar website de informatie te verspreiden over de methodes die worden gebruikt voor het toezicht op de alternatieve maatregelen die de Belgische rechtbanken opleggen.
    Dit werk van sensibilatie is gedaaan in samenstelling van verchillende steden en gementen in Belgïe ,bij voorbeeld: Stad Namen en gemeente Lasne met de collaboratie van de Federale Overheidsdienst Justitie.
    Veroorzakers van ongevallen worden inderdaad naar verschillende Belgische revalidatiecentra gestuurd om hulp te geven aan zware verkeersslachtoffers. Dit initiatief leidt tot resultaten van 98% non-recidive, wat bijdraagt tot meer veiligheid in het verkeer.
    De informatie zal gaan over de gehanteerde methodes en over de bekomen resultaten. Ze wordt elk jaar bijgewerkt.
  • In het kader van partnerships met Belgische universiteiten, gratis lessen defensief rijden te organiseren voor een publiek van studenten, zodat ze beter in staat zijn om in een onvoorziene gevaarlijke situatie ongevallen te vermijden. Dit initiatief werd «Drive Academy» gedoopt. Deze lessen bestaan uit een theoretisch gedeelte van ongeveer 2 uur en een halve dag praktische cursus op een circuit.
    De bedoeling is elk jaar 3000 jonge chauffeurs de kans geven om gratis deze opleiding te volgen.

Aantal verkeersongevallen die de Belgische pers deze maandag meldt

Tijdelijk onbeschikbaar...